WEBINARJI

Sodelovanje delavcev pri upravljanju: pravna ureditev in izzivi v praksi

Katera kolektivna pogodba dejavnosti zavezuje delodajalca

Ureditev letnega dopusta in regresa za letni dopust po ZDR-1

Vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi in njihovi postopki

Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij

Disciplinski postopek po ZDR-1

Kakšen plačni model je za delodajalca optimalen?

Plačilo za delo v skladu z ZDR-1

Prejemki iz delovnih razmerij

Odgovornosti in obveznosti delavcev v delovnem razmerju

Obdavčitev plač in drugih dohodkov iz delovnega razmerja