PARTNERJI

VODILNI PARTNER

RGZC – REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) je samostojna pravna oseba zasebnega prava, ki zastopa interese regijskega gospodarstva v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoja na področju 23 občin celjske regije. Poleg zastopanja interesov članov glavna področja dela zajemajo še:

 • podporo članom pri poslovanju,
 • pospeševanje tehnološkega razvoja in prenosa znanj ter vključevanje članic v mednarodno poslovno okolje,
 • utrjevanje povezanosti med člani v regiji in drugimi v državi,
 • organizacijo seminarjev, delavnic posvetov in izobraževanj,
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi podpornimi institucijami gospodarstvu,
 • Informiranje in obveščanje,
 • povezovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva,
 • izdajo ATA zvezkov za začasni izvoz in potrjevanje trgovinskih listin,
 • priprava analitičnih informacij o rezultatih gospodarstva v regiji.

KONZORCIJSKA PARTNERJA

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE, G.I.Z.

Združenje delodajalcev Slovenije je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, v katerem se že od leta 1994 povezuje več kot 1400 podjetij. Kot spoštovan socialni partner strokovno, argumentirano in transparentno zastopa ter ščiti interese svojih članov. Številnim delodajalcem omogoča organizirano in bolj učinkovito zastopanje njihovih interesov v dialogu z vlado in sindikati.
Aktivno sodeluje pri soodločanju in oblikovanju stališč v Ekonomsko socialnem svetu, Državnem svetu ter v različnih komisijah in odborih Državnega zbora RS. Poleg tega je edini slovenski predstavnik delodajalcev, ki je član BUSINESSEUROPE – socialnega partnerja na evropski ravni. ZDS v okviru svojega dela spodbuja družbeno odgovornost podjetij in sodeluje v več različnih mednarodnih in slovenskih projektih kot vodja projektov in tudi kot partner.

SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV – ALTERNATIVA

je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti in neodvisno od političnih strank in organov oblasti.

V Slovensko zvezo sindikatov ALTERNATIVA so vključeni naslednji sindikati:

 • Sindikat strojevodij Slovenije
 • Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije
 • Sindikat železniškega transporta Slovenije
 • Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije
 • Sindikat železniškega prometa Slovenije
 • Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije
 • Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije
 • Sindikat voznikov Ljubljanskega potniškega prometa
 • Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti luke Koper
 • Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije

ki delujejo povsem samostojno, preko SZS-Alternativa pa uresničujejo svoje interese na področju delovno-pravne zakonodaje, zdravstvene zakonodaje, zakonodaje s področje poklicnega in starostnega upokojevanja ter na drugih področjih, ki vplivajo na družbeni, ekonomski in socialni položaj zaposlenih.