BREZPLAČNI SEMINAR “Ukrepanje delodajalca v primeru delavčevih kršitev” v četrtek,8.11.2018 ob 9.uri

Written by Published in Uncategorized

Vabimo vas na brezplačen seminar:
UKREPANJE DELODAJALCA V PRIMERU DELAVČEVIH KRŠITEV DELOVNIH OBVEZNOSTI IN DISCIPLINE TER NEDOSEGANJA DELOVNIH REZULTATOV
Predavatelj: odvetnik Miha Šercer
v četrtek, 08.11.2018 ob 9.uri
v prostorih RGZC – Regionalne gospodarske zbornice Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje (2.nad.)

Na seminarju, ki bo zastavljen povsem praktično, s primeri iz bogate predavateljeve prakse in z odgovori na vaša konkretna vprašanja, bo predstavljeno, kako lahko delodajalec postopa, ko ugotovi, da s posameznim delavcem ni več mogoče nadaljevati delovnega razmerja.
Predstavljene bodo možnosti za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, iz razloga nesposobnosti, krivdnega razloga in izredno odpoved, vključno z vsemi postopki, zbiranjem dokazov, roki, ustrezni obrazložitvi odpovedi, vročanjem itd. Dodaten poudarek bo na predstavitvi načinov, kako se v teh primerih da izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi z iskanjem različnih možnosti za sporazumno prenehanje delovnega razmerja.

Izvedeli boste:
• kdaj se sploh lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi (razlogi) in kateri so potrebni koraki (postopek) pri posamezni vrsti odpovedi;
• kakšni so roki za podajo odpovedi in kdaj začnejo teči;
• kako zbirati dokaze in kako vročati odpoved in druge dokumente;
• kako ravnati v primeru zaščitenih kategorij delavcev;
• kakšne so s tem povezane pravice delavcev (odpravnina, odpovedni rok, pravice iz brezposelnosti, vloga sindikata, sodno varstvo,…);
• razrešitev praktičnih dilem v zvezi z: uporabo kriterijev pri odpuščanju iz poslovnega razloga, merjenjem rezultatov pri nesposobnosti, težo kršitev in razmejitvijo med krivdno in izredno odpovedjo, pravilno izvedbo in odpovedjo poskusnega dela, preverjanjem in dokazovanjem kršitev pri alkoholiziranosti, neupravičeni bolniški odsotnosti, izdaji poslovne skrivnosti itd..

Seminar bo trajal do 13.00 z vmesnim odborom s prigrizkom in kavo.
Obvezna prijava na dogodek najkasneje do torka, 06.11.2018 na e-naslov: barbara.kac@rgzc.si.

Seminar je brezplačen!

Urednik