Brezplačni seminar – Aktualno iz delavnopravne ureditve, 14.5.2018 ob 9.uri

Written by Published in Uncategorized

Brezplačni seminar bo potekal 14.05.2018 od 09.00 do 14.30 v prostorih RGZC, Ljubljanska 14, 3000 Celje

Vsebina seminarja:
Pravne podlage, ki urejajo status delavca pri delodajalcu;
Pogodba o zaposlitvi kot temelji dokument, ki opredeljuje medsebojna razmerja delavca in delodajalca in njena vsebina
Delovni čas – polni, krajši od polnega in njegova razporeditev
Trajanje pogodbe o zaposlitvi, načini odpovedi
Plačilo za delo – elementi plače glede na delovno mesto, osnovna plač in minimalna plača
Drugi osebni prejemki, ki jih opredeljuje zakon in kolektivne pogodbe
Povračila stroškov in njihova ureditev.

Na seminar se lahko prijavite po e-pošti: info@dostojnodelo.si.

Urednik