BREZPLAČNA DELAVNICA “Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij”, 10. oktober 2018 ob 12.uri na Regionalni gospodarski zbornici Celje

Written by Published in Uncategorized

Brezplačna delavnica “Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij” bo potekala v sredo, 10.10.2018 od 12:00 do 13:30.

Delodajalci so v okviru delovnega razmerja zaposlenim dolžni izplačati vrsto osebnih prejemkov. Nekateri prejemki so določeni že v samem Zakonu o delovnih razmerjih, nekateri pa so dodatno določeni s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti in v aktih pri delodajalcih. V omenjenih aktih je predpisano kdaj, pod kakšnimi pogoji in v kakšnih višinah se morajo prejemki izplačati zaposlenim.

Namen tokratnega predavanja je zainteresiranim delodajalcem predstaviti osnove glede obračunavanja prejemkov, ki se izplačujejo po zakonu ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in sicer plač, nadomestil plač, povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih osebnih prejemkov. Udeležencem bodo tako predstavljene osnove glede obračunavanja osnovnih plač, dodatkov, delovnih uspešnosti, poslovne uspešnosti, povračil stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, povračila stroškov na službenem potovanju, regresa za letni dopust in različnih vrst odpravnin.

Tematika je omejena na zasebni sektor.

Delavnico vodi Nataša Peterca.

Dodatne informacije o delavnici in prijava: https://www.zds.si/si/izobrazevanje/241545/detail.html.

 

Urednik