Brezplačna delavnica “Odgovornosti in obveznosti delavcev v delovnem razmerju” bo 11.09.2018 ob 10:45 na GZS Območni zbornici Zasavje

Written by Published in Uncategorized

Brezplačna delavnica “Odgovornosti in obveznosti delavcev v delovnem razmerju” bo v torek, 11.09.2018 od 10:45 do 12:15 na GZS Območni zbornici Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

V okviru delavnice bodo predstavljene odgovornosti in obveznosti delavcev v delovnem razmerju po določbah Zakona o delovnih razmerjih. Predstavitev bo splošna in predstavlja zakonske določbe brez osredotočanja na posamezno dejavnost ali posameznega delodajalca. Delavec in delodajalec sta na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi dolžna spoštovati medsebojne pravice in obveznosti, tako pogodbene kot tudi zakonske. V okviru delavnice se bomo osredotočili na delavčeve obveznosti iz delovnega razmerja, ki so določene od 33. do 42. člena Zakona o delovnih razmerjih, te so obveznost opravljanja dela, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, obveznost varovanja poslovne skrivnosti, prepoved konkurence.

Delavnico vodi Maja David, samostojna pravna svetovalka na Združenju delodajalcev Slovenije.

Dodatne informacije o delavnici in prijava: www.zds.si/izobrazevanje.

Prijava na delavnici je obvezna.

Urednik