AMBASADORJI

AMBASADORJI  DOSTOJNEGA DELA SO:

  • NINA AVBELJ LEKIĆ, delavska direktorica Slovenske železnice d.o.o.
  • TATJANA VOGRINEC BURGAR, direktorica področja Elektro Maribor d.d.
  • MARKO CVETKO, član uprave – delavski direktor, vodja kadrovsko splošne službe, Cinkarna Celje d.d.

 

” Dostojno delo za dostojno plačilo, pomeni spoštovanje podjetja do delavca in obratno.”

Ambasador dostojnega dela

Marko Cvetko

Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC) deluje kot center znanja in izmenjave dobrih praks s področja dostojnega dela, pri čemer imajo pomembno vlogo med drugim ambasadorji dostojnega dela, regionalni delodajalci, ki na svojem področju uživajo velik ugled, zlasti v smislu dobrega upravljanja s človeškimi viri.