7. oktober SVETOVNI DAN DOSTOJNEGA DELA

Written by Published in Uncategorized

Letošnji svetovni dan dostojnega dela se osredotoča na pravico do minimalne plače in višje plačilo za delo. Poleg tega se pod dostojno delo razume še: priložnost za delo s poštenim dohodkom, varnost na delovnem mestu, socialno varstvo za posameznike in družine, možnost za osebni razvoj in socialne vključenosti, svoboda izražanja skrbi in težav pri delu ter sodelovanje pri odločitvah, povezanih z življenjem delavcev, in enake možnosti za vse.

Slovenija je po stopnji delovne aktivnosti leta 2017 s 73,4 odstotka nad povprečjem EU (72,1 odstotka), po stopnji dolgotrajne brezposelnosti pa s 3,1 odstotka rahlo pod povprečjem EU. Pod dostojno delo razumemo tudi čim manjši delež delovno aktivnih, ki živijo pod pragom tveganja revščine. V Sloveniji jih je bilo leta 2016 6,1 odstotka, kar je precej manj kot v Evropi. Tu je najslabše Romunom, najbolje pa Čehom.
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti pove, koliko odstotkov aktivnih prebivalcev je bilo brezposelnih več kot eno leto. Lani jih je bilo v Sloveniji v starostni skupini od 15 do 74 let 3,1 odstotka (v celotni EU 3,4 odstotka).
V Sloveniji je bilo lani med zaposlenimi 9,4 odstotka takih, ki so bili neprostovoljno zaposleni za določen čas, kar je več od evropskega povprečja. V EU je bilo najmanj neprostovoljno zaposlenih za določen čas med zaposlenimi v Estoniji (0,4 odstotka) in v Avstriji (0,8 odstotka), največ pa v Španiji (22,7 odstotka) in na Portugalskem (18,1 odstotka).

Urednik